Măsuri de siguranţă sanitară COVID-19

Suntem în contact permanent cu autorităţile guvernamentale abilitate, în vederea stabilirii regulilor şi a condiţiilor de desfăşurare a evenimentelor expoziţionale, în contextul evoluţiei curente a coronavirusului. Iată ce măsuri* vor fi luate în timpul desfăşurării expoziţiei:

 • Preînregistrarea online a vizitatorilor, pe zile şi intervale orare, pentru a controla riscurile de aglomerare.
 • Stabilirea de fluxuri de intrare şi ieşire pentru contorizarea exactă a vizitatorilor.
 • Contorizarea numărului de persoane prezente în spaţiul de desfăşurare în orice moment al zilei şi limitarea accesului dacă se va produce supraaglomerare.
 • Obligativitatea tuturor participanţilor de a se dezinfecta pe mâini la intrarea şi ieşirea din spaţiul desfăşurării evenimentului şi de a purta măşti de protecţie pe toată perioada staţionării în interiorul spaţiului expoziţional.
 • Obligativitatea măsurării temperaturii tuturor participanţilor la târg (expozanţi, vizitatori, personal deservire) şi permiterea accesului doar pentru persoanele care nu au manifestări de stare febrilă.
 • Amplasarea de covoare dezinfectante la intrarea şi la ieşirea din spaţiul de desfăşurare a evenimentului.
 • Evitarea strângerilor de mână şi a îmbrăţişărilor.
 • Asigurarea, în interiorul spaţiului de desfăşurare, de sisteme de dezinfectare şi dezinfectanţi pentru uz general, la fiecare 1.000 mp.
 • Asigurarea de culoare de circulaţie de minim 4m lăţime, pentru acces şi vizitare.
 • Asigurarea unui Punct medical compus din medic şi asistent la intrarea în expoziţie şi stabilirea la faţa locului a unei zone de izolare, separată de personal şi de ceilalţi participanţi.
 • Stabilirea unei legături directe între organizator şi autoritatea de sănătate publică şi desemnarea unei persoane de legătură atât din partea organizatorului, cât şi a autorităţii de sănătate publică.

*Aceste măsuri pot suferi modificări în funcţie de reglementările autorităţilor şi a evoluţiei situaţiei medicale cauzate de coronavirus.